Handelsbetingelser

Tilmelding kan ske på denne hjemmeside, på eventuel facebookevent eller via besked på Messenger eller mail.

Tilmelding til en workshop er først gældende når betaling er modtaget. Reservation af plads er således først sikret ved betaling

Betalingen modtages via netbank eller mobile pay efter aftale. Der vil i flere tilfælde forekomme kontant betaling på selve workshoppen til dækning af materiale, model mm. Dette vil fremgå af den enkelte workshop.

Tilmelding er bindende. Indtil 14 dage før workshoppens start returneres 50 % af det indbetalte beløb ved skriftligt afbud. Herefter returneres intet.

Ved udeblivelse kan betalingen ikke overføres til kommende workshops. Det er dog tilladt at overlade pladsen til en anden, når der blot sendes skriftlig besked om det.

Hvis man ikke deltager i den tilmeldte workshop, vil man efterfølgende blive opkrævet betaling af udgifter til model, materialer mm.

Hvis en workshop er udsolgt returneres hele det indbetalte beløb eller det overføres til en kommende workshop efter aftale.

Koefoed Kommunikation forbeholder sig ret til at aflyse på grund af for få tilmeldinger eller andre forhold, der måtte forhindre en gennemførelse. I det tilfælde returneres hele det indbetalte beløb, eller det overføres til en kommende workshop efter aftale.

I tilfælde af aflysning grundet forhold som er Koefoed Kommunikation uvedkommende (force majeure) tilbydes at kursusgebyret overføres til en senere workshop.

Koefoed Kommunikation forbeholder sig ret til at ændre stedet for afholdelse af en workshop – dog inden for samme geografiske område/region.

Koefoed Kommunikation påtager sig ikke ansvaret for om den tilmeldtes faglige niveau er tilstrækkeligt til den pågældende workshop. Hvis man er i tvivl skal man rette henvendelse inden tilmelding.

Udstyr som deltagerne medbringer på workshop har man selv ansvaret for – både med hensyn til ødelæggelse og tyveri.